terug naar homepage
  Redactie    Internet Diensten                                Maak startpagina!
SSchrijf u hier in voor de nieuwsbrief  chrijf u hier in vo     wat is een nieuwsbrief
 

  terug Direct contact: 70466279  (icq )   

     Cartesians.nl kan ook in uw bedrijf email komen installeren.
     Email ons nu op sales@cartesians onder vermelding van email-aanbieding!


   Wat is Pop3- Email                    Webmail uitgelegd                 Email Cursus

Wat is een POP3 email account?

Met een POP3 email account kunt u elektronische post ontvangen in een
eigen "postvakje" (een stukje harddiskruimte van de server!) waar de berichten
worden opgeslagen totdat ze verwijderd of opgehaald worden
(dit gebeurt door ze op te halen met een POP3 "emailclient" ,
programmatuur waarover u lokaal dient te beschikken). Lees hier hoe u
uw email programma moet instellen.


Hoe stel ik mijn lokale emailprogrammatuur in om mijn post op te halen?
In de client software moet u een extra account aanmaken waarbij de
"inkomende postserver (POP3)" moet verwijzen naar: mail.{uw-domeinnaam}.nl,
de "uitgaande postserver (SMTP)" moet verwijzen naar dezelfde smtp.{servernaam}
die u al gebruikte om de email van uw inbelaccount of kabel netwerk te versturen.
In een volgend veld moet de POP3-accountnaam en het wachtwoord ingevuld worden.

Wat is een email verwijzing (alias)?
Als u verschillende emailadressen wilt hanteren (bijvoorbeeld: verkoop@{uw-domeinnaam}.nl,
inkoop@{uw-domeinnaam}.nl en info@{uw-domeinnaam}.nl)
maar u bent enig gebruiker, dan zijn daar geen POP3 accounts voor nodig.
Standaard verwijst elke willekeurige naam die voor de "@uwnaam" staat naar
uw uwnaam@uwnaam POP3 mailbox, en ontvangt u automatisch de post aan
wie dan ook geadresseerd.

Wat is email forwarding?
Het is wellicht handiger om de post niet in het postvakje te verzamelen maar om
het meteen door te sturen naar een ander postvakje. U kunt dan de diverse berichten
voor beide accounts in een keer op halen, maar dan dient u zo nodig de post lokaal te sorteren.
Deze mogelijkheid heeft u met "forwarding".

Wat is een autoresponder?

Een autoresponder is een emailadres binnen uw domein, welke automatisch een vast geformuleerd antwoord terugstuurd (ongeacht wat de inhoud van het toegestuurde bericht was). Dit wordt veel gebruikt om bijvoorbeeld een prijslijst automatisch te retourneren als er een willekeurig bericht gestuurd wordt naar,
het door u gedefinieerde emailadres, prijzen@{uw-domeinnaam}.nl

Wat is een mailinglist?

Een mailinglist is een lijst met (externe) emailadressen , die u op de lijst plaatst, waarnaar u in een keer eenzelfde bericht kunt versturen Diverse instellingen zijn te wijzigen, zoals een standaard voorloop- of nalooptekst. Ook bestaat de mogelijkheid om externe emailadressen zich zelf te abonneren op (of zich te verwijderen van) de verzendlijst. Meer over Maillinglist

©2001-2006 Internetvraagbaak.nl

 naar boven

<script language="javascript">
<script language="javascript"> var uri = 'http://impnl.tradedoubler.com/imp/js/15277707/981556?' + new String (Math.random()).substring (2, 11); document.write('<sc'+'ript language="JavaScript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>'); </script>
</script>